Vườn Quốc Gia Chư Yang Sin

Video

Your browser is not able to display this multimedia content.

Video thumbnail for Bò sát ếch nhái VQG Chư Yang Sin

Your browser is not able to display this multimedia content.

Video thumbnail for Chim thú VQG Chư Yang Sin

Your browser is not able to display this multimedia content.

Your browser is not able to display this multimedia content.

Video thumbnail for Mỹ Linh kêu gọi bảo vệ gấu

Your browser is not able to display this multimedia content.

Video thumbnail for Lion

 

Your browser is not able to display this multimedia content.

Video thumbnail for Hổ
Số người truy cập
  • 356
Đăng ký nhận tin

ĐA DẠNG SINH HỌC

Bản inSend to friend

Đa dạng về kiểu rừng: VQG Chư Yang Sin được đặc trưng bởi 9 kiểu rừng
+ Kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới
+ Kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi thấp
+ Kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi cao trung bình
+ Kiểu rừng thưa cây lá kim hơi khô á nhiệt đới
+ Kiểu rừng lùn trên núi cao
+ Kiểu rừng thường xanh nửa rụng lá
+ Kiểu thảm tre, nứa thuần loại
+ Kiểu thảm Le thuần loại
+ Kiểu trảng cỏ cây bụi, cây gỗ rải rác

 

 

 

 

 

 

Đa dạng về các loài động thực vật
Thực vật: VQG Chư Yang Sin có 140 họ, 591 chi với 887 loài thực vật bậc cao có mạch với 55 loài trong sách đỏ Việt nam, 26 loài trong sách đỏ thế giới, 337 loài cho gỗ, 300 loài dùng làm dược liệu, 97 loài có thể làm thực phẩm, 288 loài làm cảnh. Đặc biệt có 20 loài hạt trần  (trong đó có 11 loài thuộc nhóm thông chiếm trên 33% tổng số loài thông trong cả nước ), điển hình là Thông Đà Lạt (Pinus Dalatensis), Thông hai lá dẹt (Pinus krempfii). Pơ mu (Fokienia hodginsii)...

Động vật: Bước đầu điều tra tại VQG Chư Yang Sin đã ghi nhận 64 loài thú thuộc 24 họ; 258 loài chim thuộc 14 bộ và 53 họ; 81 loài cá thuộc 18 họ và 50 giống; 248 loài Bướm ngày thuộc 10 họ; 54 loài Ếch nhái thuộc 07 họ; 58 loài bò sát thuộc 08 họ. Nhiều loài có tên trong sách đỏ ở mức đe dọa và đang bị đe dọa tuyệt chủng, nhiều loài đặc hữu và phân bố hẹp như Bò tót (Bos gaurus ), Beo lửa (Catopuma temminckii ), Chà vá chân đen (Pygathrix nigripes), Vượn đen má vàng (Nomascus  gabriellae), Mi Núi Bà (Crocias langbianis), Khướu đầu đen má xám (Garrulax yersini)… nhiều loài đặc hữu cho Chư Yang Sin như Ếch cây chư yang sin (Rhacophorus chuyangsinensis)...

 

 

 

 

 

 

Giá trị cung cấp và phòng hộ
- Giá trị cung cấp :
Cùng với diện tích rừng nguyên sinh rộng lớn là hệ thống suối gồm Đăk Tuor và Krông Kmar ở Phía Bắc, Suối Đăk Gui-Đăk Mê và Đăk Kao ở Phía Nam, Vườn quốc gia Chư Yang Sin đang là nguồn cung cấp nước cho hàng chục hồ chứa như: Hồ đập Yang Reh, Hồ đập An ninh,...tưới cho trên 5.000 ha lúa hai vụ, hàng trăm hec ta rẫy khác, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Các công trình nước tự chảy: Krông Kmar, Hòa Lễ, Hòa Phong, Cư Drăm, Yang Mao...đều bắt nguồn từ Chư Yang Sin đã và đang cung cấp nước sạch cho khoảng 40.000 hộ dân trong vùng.
- Giá trị phòng hộ : VQG Chư Yang Sin đang giữ vai trò rất quan trọng trong việc phòng hộ đầu nguồn, làm nhiệm vụ điều tiết nước và dòng chảy của các con sông lớn như Krông Ana, Krông Knô, Srêpôk, Mê Kông cũng như góp phần hạn chế thiên tai lũ lụt trong khu vực góp phần ổn định kinh tế chính trị trong vùng.